Myomektomi

MİYOMEKTOMİ

Miyomektomi Nedir?

Rahimde yer alan ve anormal düz kas çoğalması olarak ortaya çıkan, kadın üreme sisteminde en çok karşılaşılan iyi huylu tümörlerine “Miyom” denir. Genellikle çok belirti göstermeyen miyomlar, rutin muayene sırasında fark edilirler.

Miyomlar bazen kendilerini adet kanamalarının fazla olması, kansızlık, kısırlık ve tekrarlayan düşükler olarak gösterebilirler. Bu durumda cerrahi tedavinin düşünülmesi gerekir. Rahmin korunarak miyomların alınması için yapılan cerrahi müdahaleye Miyomektomi denir.

Miyomektomi Nasıl Yapılır?

Miyomektomi; miyomların alınmasının gerekli olduğu durumlarda, üreme kapasitesinin korunması isteğinde yapılan cerrahi müdahaledir. Miyomektomi; karın bölgesinden, vajinal yoldan, laparoskopi ya da histereskopi ile yapılabilir.

Miyomektomi Sonrası Hamilelik Mümkün

Miyomlar bazı zamanlarda kısırlık ve tekrarlayan düşüklere neden olur.  Rahme zarar vermeden yapılan miyomektomi ameliyatında; miyom sayısı, miyom boyutları, miyomun yerleştiği bölge detaylıca değerlendirilmelidir.

Başarılı bir şekilde yapılan miyomektomi sonrasında hamilelik herhangi bir sorun teşkil etmez. Miyomektomi sonrasında gebelik düşünen hastaların 3-6 ay beklemesi gereklidir. Beklenen bu zaman zarfında rahim ve rahim duvarı güçlenir.

Miyomektomi sonrasında genellikle sezaryen tercih edilirken rahim dışına yerleşen ya da rahim duvarına zarar vermeyen miyomların olduğu durumlarda vajinal doğum gerçekleşebilir.

Miyomektomi Yöntemleri

Miyomlar; rahim iç duvarına, rahim dışına ya da rahim kas tabakasına yerleşir.  Miyomların yerleşim yerine, büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak farklı miyomektomi yöntemleri kullanılır.

-          Abdominal Miyomektomi: Abdominal Miyomektomi, toplumda bilinen adıyla açık miyom ameliyatıdır. Bu yöntemde karından açılan bir kesi ile rahme ulaşılır ve miyomlar alınır. Genel anestezi ile yapılan abdominal miyomektomi sonrasında hastanın 2-3 gün hastanede kalması gerekir. Açık miyom ameliyatından sonra iyileşme süresi, hastanın durumuna bağlı olarak 4-6 hafta arasındadır.

 

-          Laparoskopik Miyomektomi: Laparoskopik Miyomektomi,abdominal miyomektomiye göre iyileşme süresi daha kısa olan bir cerrahi yöntemdir. Hastanın karın bölgesinden birkaç tane açılan küçük kesiler aracılığıyla yapılır. Açılan kesilerden rahme ulaşılır ve laparoskopide kullanılan özel aletler sayesinde miyomlar çıkarılır.

 

-          Histereskopik Miyomektomi: Hastaya genel ya da spinal anestezi yapılarak uygulanan Histereskopik Miyomektomi; özel aletlerle vajinal yoldan rahim ağzı ve rahme ulaşılarak miyomların çıkarıldığı yöntemdir. Histereskopik Miyomektomi, genellikle rahim boşluğunda yer alan miyomların çıkarılması amacıyla kullanılır. İşlem sonrasında rahim, özel bir sıvıyla yıkanarak temizlenir.